Układanie nawierzchni

Układanie nawierzchni

 

Układanie nawierzchni powinno odbywać się w optymalnych warunkach pogodowych i z zachowaniem wymagań dotyczących podbudowy. Każdy rodzaj nawierzchni to inne wymagania dotyczące montażu.

Ważne by je spełniać. Dzięki temu nawierzchnia przez lata będzie doskonale służyć użytkownikom, z zachowaniem trwałości i odpowiednich parametrów użytkowych i estetycznych.

Istotne jest również by montaż nawierzchni był przeprowadzony przez doświadczoną ekipę, wyposażoną w profesjonalny park maszynowy.

OFERUJEMY:


Nawierzchnię polipropylenową można montować całorocznie. Tworzą ją łączone ze sobą moduły ażurowe. Nie jest przytwierdzana na stałe do podłoża. Dzięki temu często pełni funkcje mobilne jako nawierzchnia tymczasowa.

Wymaga podbudowy z odpowiednim spadkiem. Może być montowana na starych asfaltowych lub betonowych boiskach lub na podłożach z kostki brukowej lub drewna.

Jest wygodna i szybka w montażu. Umożliwia szybką i efektowną rewitalizację zniszczonych boisk. Zalecana do obiektów otwartych i zadaszonych.


Nawierzchnia poliuretanowa powinna być montowana przy temperaturze od 10 do 25 st. C, przy całkowitym braku opadów. Podbudowa pod nawierzchnię musi być oczyszczona i osuszona (maksymalna wilgotność wynosi 4%). 

W zależności od warunków pogodowych zmienia się czas schnięcia poszczególnych warstw, impregnatów, lepiszczy, a tym samy czas wykonania realizacji.

Nawierzchnia najczęściej wykorzystywana przy realizacji obiektów zewnętrznych.

Na jej trwałość wpływa jakość montażu oraz dbałość o regularne konserwacje.


Trawa sztuczna powinna być układana w minimalnej temperaturze +10 st. C. Montaż składa się z kilku etapów.

Po rozłożeniu i połączeniu rolek trawy oraz wymalowaniu linii, konieczne jest mechaniczne podniesienie włosia (z użyciem specjalistycznych maszyn), a następnie zasypanie powierzchni boiska piaskiem kwarcowym (frakcja 0,2 – 0,8 mm.). Ten etp montażu musi odbywać się w warunkach suchych (brak opadów na 24 h przed zasypaniem). Następnie wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami. Ostatnim elementem jest rozprowadzenie granulatu, który nadaje nawierzchni sprężystość.