Boisko poliuretanowe

Boisko poliuretanowe

Poliuretan stosowany jest do wielofunkcyjnych obiektów sportowych typu boiska lub bieżnie lekkoatletyczne. Złożony z komponentów poliuretanowych i granulatów gumowych tworzy elastyczną, jednolitą nawierzchnię sportową, wytrzymałą na rozciąganie i rozdzieranie oraz zachowującą swoje parametry przy niemal pełnym zakresie temperatur. Dzięki temu jest to jedna z popularniejszych nawierzchni stosowanych w obiektach sportowych zadaszonych i zewnętrznych.

Własności użytkowe nawierzchni:

  • bezspoinowość,
  • antypoślizgowość,
  • elastyczność,
  • odporność na starzenie i promieniowanie UV (tylko wybrane kolory),
  • estetyczny wygląd,
  • możliwość biegania w kolcach lekkoatletycznych.

Podbudowa

Montaż nawierzchni poliuretanowych wymaga przygotowania odpowiedniego podłoża - podbudowy z asfaltu lub betonu. Na podbudowie nakładane są dwie warstwy właściwie - granulat gumowy z klejem poliuretanowym i warstwa zewnętrzna. Montaż nawierzchni poliuretanowych powinien być wykonywany za pomocą specjalistycznych maszyn, zawsze przez doświadczone ekipy fachowców. Cały proces montażu nawierzchni wymaga stosowania ścisłych wytycznych technologicznych, aby gotowa nawierzchnia spełniała wszystkie założone normy.

SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ typu NATRYSK 35+11+2

na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo

wielofunkcyjne_poliuretan_przepuszczalna_2023
pobierz_2023

SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ typu SANDWICH 35+8+8

na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo

wielofunkcyjne_poliuretan_przepuszczalna_sandwich_2023
pobierz_2023

Konserwacja

Nawierzchnia z poliuretanu wymaga systematycznego czyszczenia i ochrony przez narastającą roślinnością.

Po dłuższym okresie użytkowania mogą wystąpić miejscowe uszkodzenia, dziury, ubytki, które należy na bieżąco naprawiać.

Przywrócenie prawidłowej jakości całej nawierzchni wymaga specjalistycznego serwisu, oceny możliwości pojedynczych napraw bądź regeneracji całości nawierzchni.

Nasze realizacje

pu_galeria_pom_7
galeria_pu_nieb_10
galeria_pu_zie_pom_12
galeria_pu_pom_ziel_4

WIĘCEJ