Podbudowa przepuszczalna pod boiska piłkarskie z trawy syntetycznej

Podbudowa przepuszczalna pod boiska piłkarskie

z trawy syntetycznej

WARIANT I

SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA PIŁKARSKIEGO
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo

piłkarskie_trawa_syntetyczna_podbu_przepuszcz_2023
pobierz_2023
 

WARIANT II

SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA PIŁKARSKIEGO
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo
z systemem SPEEDsport SHOCK PAD

piłkarskie_trawa_syntetyczna_podbu_przepuszcz_shock_pad_2023
pobierz_2023